Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Duurzaamheid

pixabay-energy-saving-4760139_1920

MEVM heeft ook voor 2022 hun standpunten en doelen op papier gezet voor de vorming van de prestatieafspraken. Hieronder vindt u onze inzet op het thema kwaliteit en duurzaamheid:

MEVM vindt investeringen in de duurzaamheid erg belangrijk, zeker nu de energieprijzen flink oplopen. Voor nu en voor de toekomst. Het vergt grote investeringen van de corporaties.
Een goede balans vinden tussen de (duurzame) kwaliteit van de woning en de woonlasten die daarmee gepaard gaan is één van de opgaven waar we de komende periode ons bezig mee zullen houden.
De kwaliteit van de woning is daarbij belangrijk. De woonoppervlakte moet niet te klein worden en aangepast zijn op de omvang van de huishouding. Flexibel bouwen zou een oplossing kunnen zijn.

Daarnaast wil MEVM bewust energiegebruik versterken door gerichte voorlichting. Ook willen we de huurder beter inzicht geven in het energieverbruik met behulp van energiedisplays.
De inzet van energiecoaches wordt met behulp van de Drents Energieloket vergroot.

De keuzes die de acht Drentse woningcorporaties maken voor investeringen in de duurzaamheid en de koers naar aardgasvrij en CO2 neutraal door de prioriteit te leggen bij isolatiemaatregelen en energiezuinig gedrag delen wij.

Daarnaast zijn we betrokken bij het onderzoek naar Circulair Wonen (Drenthe Woont Circulair). In de gemeente Assen wil Actium, samen met een consortium van architecten, bouwers en slopers onderzoeken of dit op een goede manier, voor alle betrokken partijen, tot stand kan worden gebracht.

MEVM is betrokken vanuit de kant van de gebruiker, omdat de toekomstige huurder bewust moet worden van de veranderingen die de woonbeleving in een circulair gebouwde woning kan hebben

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga naar de inhoud