Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Drentse woondeals

Landelijk is afgesproken dat er tot en met 2030 minstens 900.000 nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd, waarvan 250.000 sociale woningen en 50.000 middenhuur woningen. Om dat te doen worden er in 37 regio’s zogenaamde woondeals gesloten. Die worden afgesproken tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Corporaties kunnen meetekenen of een ondersteunende verklaring afleggen.

Woondeals in Drenthe

Er zijn nu twee woondeals vastgesteld. In Noord-Drenthe komen 4177 woningen, in Zuidoost-Drenthe 5033. Het gaat daarbij dan om betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, starters en mensen die zorg aan huis nodig hebben.
De derde deal in de regio Groningen-Assen moet nog worden ondertekend en daar gaat het om 3800 woningen. Deze woondeal wordt begin 2023 ondertekend.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Drenthe is bereid nog meer te doen en uit de woonvisies van gemeenten blijkt dat de ambitie hoger is dan de 13.000 woningen uit de regionale woondeals. Alle negen woningcorporaties in Drenthe steunen de plannen van de gemeenten. Ik ben er trots op dat we in Drenthe door de korte lijnen en intensieve samenwerking tot mooie woondeals zijn gekomen.”

Rol huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties maken samen met gemeenten en corporaties lokale prestatieafspraken. In die zin zouden ze dus ook onderdeel van dit proces kunnen zijn, omdat zij uit moeten gaan van deze afspraken. Om deze reden hebben de corporaties in Drenthe ook besloten de woondeals niet te ondertekenen.
‘Al jaren komen wij tot gezamenlijke afspraken op lokaal niveau: de huurders, de gemeenten en de corporaties. Samen ondertekenen wij die afspraken en samen voeren wij die uit. Daar ligt een wettelijke basis onder en daar hechten wij aan,’ licht Bothilde Buma, voorzitter samenwerkende Drentse woningcorporaties, toe.

Bronnen:
Aedes en Provincie Drenthe

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wachttijden lopen op

De woningmarkt zit redelijk op slot. Dat betekent dat verhuizen een stuk moeilijker is. Om een beeld te krijgen hoe lang woningzoekenden moeten wachten op

Lees verder »

Huuraanpassing 2023

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast door Actium. Bij aanvang van dit traject  wordt huurdersorganisatie MEVM door Actium gevraagd een advies uit

Lees verder »