Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Column

van onze voorzitter, Marcel Bomers

Passie

“Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat”. Dit is een stukje uit de tekst van een liedje van The Scene. Tijdens het stofzuigen kwam het nummer voorbij. En die zin en vooral het woord “Passie” bleef hangen. Trouwens ik vind het namelijk heerlijk om dit klusje met oortjes in te doen. Je hoofd leegmaken door naar muziek te luisteren en toch geconcentreerd met het stofzuigen bezig te zijn. Maar dat heeft eigenlijk helemaal niets te maken met het stukje tekst uit het liedje. 

Passie; ik kan ontzettend genieten van mensen die zich vol passie storten in iets. Zeker als anderen er sceptisch naar kijken. “Waarom begin je hier eigenlijk aan? Dit is toch volkomen kansloos”. Dit zijn dan van die vragen die initiatiefnemers te horen krijgen. Zelf voel ik ook altijd een rem om je volledig ergens in te storten. Maar deze initiatieven zorgen vaak wel voor de zonnestraaltjes in deze soms donkere wereld.  

Kijk bijvoorbeeld naar een initiatief als Assen Bloeit (www.assenbloeit.nl). Waar men steeds de vraag stelt: heb je zin om mee te doen? En mensen niet een label opplakken maar iemand zien als een mens met mogelijkheden. Dus heb je zin, doe dan mee als vrijwilliger.

Maar denk ook aan het Buurtinfohuis in Bovensmilde. Trouwens de ruimte is door Actium ter beschikking gesteld. En oud-bestuurslid van MEVM Juul Mustamu is een van de initiatiefnemers. Men organiseert allerlei activiteiten zoals huiskamerontmoetingen “Koffie Met!” maar ook Noppes, de kledingkamer voor gratis kleding. En belangrijk voor dit initiatief is dat mensen elkaar tegemoet treden op voet van gelijkwaardigheid. 

En die gelijkwaardigheid brengt mij weer bij het liedje van The Scene. Want Thé Lau zingt niet voor niets; “Iedereen is van de Wereld en de Wereld is van iedereen”. En ga voor die passie om ervoor zorgen dat er nog meer zonnestraaltjes in deze wereld te zien zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud