Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Bouw 36 appartementen op locatie De Steiger

Woningcorporatie Actium en Dura Vermeer Bouw Hengelo starten in juni met de bouw van 36 appartementen op de locatie van voormalig wijkcentrum De Steiger in de wijk Lariks (Assen). Beide partijen werken samen aan dit project vanuit het samenwerkingsverband Bouwstroom Noord. De prijzen liggen onder de grens van de huursubsidie en de appartementen zijn bedoeld voor kleine huishoudens.

Wat gaat er gebouwd worden?

De appartementen worden allemaal gelijkvloers, levensloopbestendig en geschikt voor mensen met een (fysieke) beperking. Het gebouw krijgt twee verschillende bouwhoogten. Het grootste gedeelte bestaat uit acht bouwlagen en het andere gedeelte uit vier bouwlagen. Bij de bouw is er oog voor de bestaande natuur. De grote bomen langs het terrein blijven staan. Eén boom wordt gekapt, ter vervanging daarvan worden nieuwe bomen geplant langs de rand van het bouwgebied.

Bouwstroom Noord

Bouwstroom Noord is een samenwerkingsvorm tussen vijf woningcorporaties (Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier) en twee ontwikkelende bouwers (Trebbe en Dura Vermeer).

Dura Vermeer is een ontwikkelende bouwer die gelooft in de kracht van het samenwerken op deze manier. Zo kan er steeds slimmer gebouwd worden om daarmee steeds meer mensen te helpen aan een geschikte woning. De samenwerking garandeert Actium bouwzekerheid in een tijd waarin bouwmaterialen en vakmensen schaars zijn. En dat is belangrijk om een extra steen bij te dragen aan de woningnood. Deze unieke samenwerking zorgt voor betaalbare woningen en snellere bouw. Er worden niet overal dezelfde woningen gebouwd, maar Bouwstroom Noord hanteert wel overal hetzelfde proces. Door evaluatie worden continu verbeteringen doorgevoerd en kan steeds slimmer en goedkoper gebouwd worden. Tevens kan hiermee mogelijk op termijn ook het vergunningstraject versneld worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud