Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

9 December 2022: Huurdersdag

De huurdersdag; een dag vóór de huurders, om de huurders van Actium in het zonnetje te zetten…..
En het zonnetje scheen deze koude ochtend, helaas alleen voor kort….
Maar ook zonder het zonnetje was het een geslaagde dag!

 

De huurders, die zich hadden aangemeld, werden om 10.00 uur ontvangen in het Wijkcentrum De Componist in Assen. Het Wijkcentrum De Componist is een warme ontmoetingsplek voor ouderen en jongeren in de wijk Noorderpark in Assen.
De huurders zaten gezellig kletsend met elkaar aan een kopje koffie met eigen gemaakte cake.
Rein Swart, interim directeur-bestuurder van Actium, heette iedereen van harte welkom (zie foto links).

Rond 10.30 uur stapte iedereen in een busje. Drie busjes reden de huurders deze dag rond naar vier verschillende locaties in Assen.

Het Beleefhuis

Het Beleefhuis, Zwartwatersweg 155 in Assen; In het Beleefhuis werden de huurders ontvangen door de seniorenmakelaar van Actium. Zij vertelde de huurders wat het Beleefhuis is en wat haar functie ‘seniorenmakelaar’ inhoudt. In het Beleefhuis, wat een standaard eengezinswoning is, worden woningaanpassingen getoond. Door woningaanpassingen kunnen huurders langer zelfstandig thuis blijven wonen. De huurders konden na de toelichting op een laagdrempelige manier woningaanpassingen uitproberen en ervaren.

 

Cruyffcourt in Assen

Aan de Thorbeckelaan 17 t/m 74 heeft Actium 30 energie neutrale woningen voor kleine gezinnen gerealiseerd. De projectleider van Actium heeft de huurders rondgeleid en tevens verteld wat Actium aan biodiversiteit en klimaatadaptatie heeft gedaan bij dit project. Er zijn o.a. zwaluwkasten opgehangen, ingebouwde vleermuiskasten geplaatst, een wadi gemaakt zodat met ernstige regenbuien het water weg kan en er zijn tuinafscheidingen geplaatst van hedera’s. Dit alles voor het behoud van een natuurlijke leefomgeving.

Ook werd er nog een uitstapje gedaan naar de nieuwbouwflats aan de Thorbeckelaan Noord. Hier komen 80 appartementen, 16 meer dan in de huidige flats het geval was. Er is inmiddels gestart met de bouw. Ook hier worden wadi’s in het groen aangelegd en probeert Actium zoveel mogelijk bomen te behouden vanwege het beeldbepalende karakter. Er komen meer verschillende bomen en andere beplanting terug voor een betere biodiversiteit. Naast het behouden van het waardevolle groen en de aanleg van wadi’s doet Actium ook zoveel mogelijk aan hergebruik van materialen.

Containerwoningen Havenkade in Assen

Ook bij de containerwoningen was een medewerker van Actium aanwezig om het een en ander hierover te vertellen aan de huurders. De containerwoningen hebben een afmeting van 8×3 meter. Iedere woning heeft eigen voorzieningen zoals een wc, douche en keukenblok. De woonruimtes blijven maximaal vijf jaar op deze locatie staan.
De containerwoningen zijn woonruimtes voor mensen die door persoonlijke problemen niet in een gewone wijk kunnen wonen en in een prikkelarme omgeving met veel steun werken aan hun herstel en stabilisatie. Het doel is dat zij weer grip op hun leven krijgen en zich weer kunnen handhaven in de maatschappij. De woonruimtes zijn op deze locatie geplaatst omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils en de dagbesteding van WerkPro aan de Havenkade. Deze organisaties zijn intensief betrokken bij de zorg voor de bewoners.

 

Duurzaamheidscentrum Assen

Tussendoor is er geluncht bij het Duurzaamheidscentrum in Assen waar de huurders van een heerlijke lunch hebben genoten. Het Duurzaamheidscentrum vraagt aandacht voor een duurzame samenleving en biedt informatie over wat je zelf thuis kunt doen om ook een steentje bij te dragen. De huurders konden na de lunch de expositie ‘Het Asserbos door de lens van toen’ bekijken.

 

Wijkcentrum Peelo ’t Markehuus

De dag werd afgesloten in Wijkcentrum Peelo ’t Markehuus, een gezellig en drukbezocht buurthuis met vele activiteiten voor alle leeftijden. Hier kregen de huurders nog een kopje koffie met koek en heeft MEVM een presentatie gehouden over wat zij doet om de belangen van de huurders van Actium te behartigen. Tevens werd nog iets verteld over energiecoaches en over besparingen die je als huurder eenvoudig kunt behalen. De huurders ontvingen na afloop een water- en energiebesparende douchemanager van MEVM.

We kunnen terugkijken op een geslaagde huurdersdag met dank aan de medewerkers van Actium, die deze dag met ons georganiseerd hebben en aanwezig waren om de huurders te voorzien van informatie, de huurders hebben rondgereden en de huurders deze dag begeleid hebben.

Uiteraard ook dank aan de aanwezige huurders, zonder u was deze dag niet geslaagd!

Rest nog een gewaardeerde reactie van een huurder die aanwezig was op de huurdersdag:

“Ik wil jou, en je collega’s, even hartelijk bedanken voor de leuke dag gisteren. Ik heb genoten!”

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud