Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Bewonersavond ‘Veiligheid in en om het huis’

Op woensdagavond 7 juni jl. heeft MEVM een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor huurders van Actium. Thema van deze avond was ‘veiligheid in en om het huis’.

MEVM vindt het belangrijk dat huurders zich veilig voelen in hun woning, in hun straat, in hun wijk. Dit kan op vele manieren. Je kunt als huurder ervoor zorgen dat je woning ‘brandveilig’ is, maar het kan ook gaan om inbraakveiligheid of sociale veiligheid. Bij dit laatste gaat het erom of huurders zich veilig en vertrouwd voelen in hun woning, straat en wijk. Het creëren van bijvoorbeeld sociaal veilige plekken voorkomt criminaliteit en overlast. Deze avond stond met name in het teken van brandveiligheid.

Veiligheid om het huis

Tijdens de inloop, pauze en afloop konden de huurders vragen stellen en informatie ophalen bij de informatietafels van Actium (algemene huurdersinformatie), de brandweer (brandveiligheid) en MEVM (energiebesparing en algemene informatie over uw huurdersorganisatie). Nadat alle huurders, onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers zaten, heeft MEVM iedereen van harte welkom geheten en is de avond gestart met een aantal vragen over de veiligheidsbeleving van de huurders. Hierbij konden huurders ook aangeven wat ze graag verbeterd wilden zien ten aanzien van hun veiligheid. De volgende antwoorden werden hierbij gegeven:

 • Meer politietoezicht
 • Wijkbeheer/-app/-agent
 • Goede verlichting/bestrating
 • Contact buren
 • Camera’s/videodeurbel
 • Struiken snoeien
 • Betrokken bewonerscommissie
 • Geen drugsverkoop

Brandveiligheid

Daarna volgende het eerste deel van de pub-quiz met vragen over brand(veiligheid). Vervolgens heeft Carry Seidel, medewerker risicobeheersing BVL van de brandweer Drenthe, de huurders het één en ander verteld over brand en de gevaren van brand, het ontdekken van brand en hoe voorkom en handel je bij brand. Tijdens de presentatie heeft Carry laten zien dat het onder andere belangrijk is om je binnendeuren gesloten te houden, rookmelders op de juiste plekken te hebben hangen, wat je moet doen als er vlam in de pan ontstaat en hoe je om moet gaan met stekkers en stopcontacten. In de presentatie waren ook een aantal filmpjes opgenomen; hoe makkelijk je afgeleid kunt worden tijdens het eten koken en hierdoor ongemerkt brand kan ontstaan, wat het belang van rookmelders is en wat er gebeurd als er een scootmobiel in een hal staat op te laden en in brand gaat.

Als laatste onderdeel stond het tweede deel van de pub-quiz op het programma. Duidelijk te zien was dat er naar de informatie van Carry goed geluisterd was omdat bijna alle vragen door iedereen goed beantwoord werden. Uiteindelijk hebben de winnaars hun prijzen in ontvangst mogen nemen zoals een brandblusser en blusdekens.

Het was een zeer geslaagde avond met een mooie opkomst van 34 huurders!

Tips van de brandweer:

 • Houdt de rookmelder stofvrij en check één keer per maand of deze het nog doet
 • Voor mensen die doof of slechthorend zijn, zijn er speciale rookmelders
 • Houdt de binnendeur(en) gesloten tijdens het slapen
 • Rook niet in bed (meest voorkomende brandoorzaak)
 • Bij vlam in de pan, deksel op de pan leggen en laten liggen.
 • Zo weinig mogelijk stekkerdozen aan je stopcontact
 • Leg stekkerdozen altijd op de zijkant zodat er geen stof in kan komen
 • Blijf bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond
 • Open nooit zomaar een deur
 • En heel belangrijk; bij brand zo snel mogelijk veilig het huis verlaten, deuren en ramen gesloten houden en 112 bellen!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud