Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Bestuursleden

pexels-alphatradezone-5833767-sm

MEVM is een stichting. Het hoogste orgaan is het bestuur. Deze houdt zich vooral bezig met het opstellen van het beleid en de uitvoering er van. Ook is zij gesprekspartner met huurders, Actium, gemeenten en collega-huurdersorganisaties.

Hieronder ziet u de profielschets en de taken binnen het bestuur. We kunnen ons voorstellen dat u (nog) niet aan voorwaarden voldoet. Door verkregen ervaring en kleine cursussen kunt u snel als volwaardig bestuurslid functioneren.

Profielschets bestuursleden

De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden. Dit heeft te maken met een aantal factoren:

 • Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt.
 • Door de Overlegwet heeft een huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verlangt.
 • De samenleving is complexer geworden, wijken zijn gemêleerder dan ooit o.a. wat betreft de mix huur/koopwoningen, autochtonen/allochtonen, etc.
 • De doelgroep van mensen, die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, is beperkt door inkomensgrenzen.

Om de juiste man of vrouw op de juiste plaats in een bestuur te krijgen, werken we met een basisprofiel.

Basisprofiel

Bestuursleden zijn in principe huurder bij Actium. Daarnaast staan we ook open voor niet-huurders, zij krijgen de functie van adviseur.

Van bestuursleden/adviseurs wordt verwacht dat zij:

 • zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken in de Nederlandse taal
 • een algemene interesse hebben in de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder
 • kunnen werken met een computer en het Office-pakket
 • besluitvaardig en resultaatgericht werken
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken
 • in een team kunnen werken
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie
 • bereid zijn cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn
 • over een positieve grondhouding beschikken

Functies/taakgebieden

Bij de interne taakverdeling nemen bestuursleden taken op zich waar men zich betrokken bij voelt en kennis van heeft. Er valt te denken aan de volgende taken:

 • communicatie met de achterban – bijhouden site, opstellen nieuwsbrief, verzorgen persberichten, contacten met vrijwilligers, leiden of betrokken zijn bij werkgroepen
 • het onderhouden van netwerkcontacten
 • het onderhouden van contacten met raadsleden en het lezen van de stukken van de gemeente(n) (lezen van raadsstukken, meldingen in de krant, onderhouden van contacten met ambtenaren, voorbereiden gesprek met wethouder)
 • vertegenwoordiger voor de Woonbondvergaderingen – deelnemen aan provinciale vergaderingen, themabijeenkomsten, zorg voor terugkoppeling in het bestuur
 • penningmeester – automatische verwerking van alle mutaties, kunnen opstellen van een jaarrekening, balans, opstellen begroting
 • secretaris – bijhouden archief, zorg voor verslagen, verzorgen van inkomende en uitgaande post, opstellen jaarverslag
 • voorzitter –  voorzitten bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en overlegvergaderingen, externe vertegenwoordiging van de vereniging, perscontacten onderhouden

Samenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit Marcel Bomers (voorzitter), Albertus Dekker (vice-voorzitter), Pier Schipper (penningmeester), Juul Mustamu (secretaris) en Henk Oostland.

Bestuur MEVM 2023 (vlnr: Pier Schipper, Albertus Dekker, Henk Oostland, Juul Mustamu en Marcel Bomers)

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Naar de inhoud springen