Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Bestuursleden

pexels-alphatradezone-5833767-sm

MEVM is een stichting. Het hoogste orgaan is het bestuur. Deze houdt zich vooral bezig met het opstellen van het beleid en de uitvoering er van. Ook is zij gesprekspartner met huurders, Actium, gemeenten en collega-huurdersorganisaties.

Hieronder ziet u de profielschets en de taken binnen het bestuur. We kunnen ons voorstellen dat u (nog) niet aan voorwaarden voldoet. Door verkregen ervaring en kleine cursussen kunt u snel als volwaardig bestuurslid functioneren.

Profielschets bestuursleden

De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden. Dit heeft te maken met een aantal factoren:

 • Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt.
 • Door de Overlegwet heeft een huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verlangt.
 • De samenleving is complexer geworden, wijken zijn gemêleerder dan ooit o.a. wat betreft de mix huur/koopwoningen, autochtonen/allochtonen, etc.
 • De doelgroep van mensen, die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, is beperkt door inkomensgrenzen.

Om de juiste man of vrouw op de juiste plaats in een bestuur te krijgen, werken we met een basisprofiel.

Basisprofiel

Bestuursleden zijn in principe huurder bij Actium. Daarnaast staan we ook open voor niet-huurders, zij krijgen de functie van adviseur.

Van bestuursleden/adviseurs wordt verwacht dat zij:

 • zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken in de Nederlandse taal
 • een algemene interesse hebben in de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder
 • kunnen werken met een computer en het Office-pakket
 • besluitvaardig en resultaatgericht werken
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken
 • in een team kunnen werken
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie
 • bereid zijn cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn
 • over een positieve grondhouding beschikken

Functies/taakgebieden

Bij de interne taakverdeling nemen bestuursleden taken op zich waar men zich betrokken bij voelt en kennis van heeft. Er valt te denken aan de volgende taken:

 • communicatie met de achterban – bijhouden site, opstellen nieuwsbrief, verzorgen persberichten, contacten met vrijwilligers, leiden of betrokken zijn bij werkgroepen
 • het onderhouden van netwerkcontacten
 • het onderhouden van contacten met raadsleden en het lezen van de stukken van de gemeente(n) (lezen van raadsstukken, meldingen in de krant, onderhouden van contacten met ambtenaren, voorbereiden gesprek met wethouder)
 • vertegenwoordiger voor de Woonbondvergaderingen – deelnemen aan provinciale vergaderingen, themabijeenkomsten, zorg voor terugkoppeling in het bestuur
 • penningmeester – automatische verwerking van alle mutaties, kunnen opstellen van een jaarrekening, balans, opstellen begroting
 • secretaris – bijhouden archief, zorg voor verslagen, verzorgen van inkomende en uitgaande post, opstellen jaarverslag
 • voorzitter –  voorzitten bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en overlegvergaderingen, externe vertegenwoordiging van de vereniging, perscontacten onderhouden

Samenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit (van links naar rechts op onderstaande foto): Monique Sybrandy (secretaris), Albertus Dekker (vicevoorzitter), Marcel Bomers (voorzitter), Henk Oostland en Pier Schipper (penningmeester).

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wordt u onze nieuwe penningmeester?

MEVM is opgericht om voor de belangen van alle huurders van Actium en woningzoekenden op te komen. Wij vinden het van groot belang dat de stem van de huurders wordt gehoord bij Actium en de gemeenten. Daarom zijn wij steeds op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten. Wij zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën en inzichten, maar willen er ook zeker van zijn dat we alle meningen vertegenwoordigen. Hier heeft MEVM u bij nodig!

In het bestuur van MEVM is een plekje vrijgekomen. Daarom zoeken wij een nieuwe penningmeester.

 • Wordt u enthousiast om samen met ons de belangen van de huurders van Actium te vertegenwoordigen?
  Dan is dit uw kans om de opengevallen plek in te nemen.
 • Waarom wordt u onze nieuwe penningmeester?
  • Ik wil mij graag inzetten voor de belangen van de huurders
  • Ik wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren
  • Ik wil graag meedenken en meebeslissen over de ontwikkelingen van de activiteiten van MEVM.

U bent?

 • Geïnteresseerd in de functie van penningmeester
 • Huurder bij Actium
 • Goed in cijferen
 • Goed in gebruik van Office 365, met name in Excel
 • Geïnteresseerd in mensen en u kunt u goed inleven in een ander
 • Leergierig en enthousiast
 • Open en proactief
 • Een teamspeler
 • Ongeveer 10 uur per maand beschikbaar.

Wat wij u bieden?

 • Een vrijwilligersvergoeding
 • Kosteloos opleidingen en trainingen volgen over volkshuisvesting en actuele wet- en regelgeving
 • Ruimte om u persoonlijk te ontwikkelen
 • Ruimte om uw netwerk te vergroten en nieuwe sociale contacten op te doen.

Wij verwachten dat u:

 • Ervaring hebt in administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden en het verrichten van de betalingen, verzorgen van begroting en financiële verslagen
 • Enige ervaring hebt in het aansturen van medewerkers. De secretaris wordt ambtelijk ondersteund
 • Een algemene interesse hebt in de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder
 • In staat bent tot het voeren van een open en collegiale discussie
 • Bereid bent cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken
 • Over een positieve grondhouding beschikt

Interesse?

Hebt u interesse om de positie van penningmeester van MEVM
in te vullen, stuur dan vóór 1 januari 2024 een korte motivatie en een CV naar:
secretariaat@mevm.nl.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 januari 2024.

Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud