Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Beschikbaarheid

pexels-david-gonzales-2640604

MEVM heeft ook voor 2022 hun standpunten en doelen op papier gezet voor de vorming van de prestatieafspraken. Hieronder vindt u onze inzet op het thema beschikbaarheid:

De beschikbaarheid van kwalitatief goede huurwoningen voor de primaire doelgroep  zal de komende periode onze aandacht houden. Leegstand moet echter voorkomen worden, omdat de financiële consequenties uiteindelijk door de huurder zullen moeten worden opgebracht.

Het gezamenlijke aanbodsysteem (Thuiskompas), dat eind april 2020 van start ging, zal de keuzemogelijkheid in het aanbod van huurwoningen in Drenthe vergroten.

In het woningmarktonderzoek wordt aandacht besteed aan de huisvesting spoedzoekers in combinatie met andere woonvormen zoals bijvoorbeeld tiny houses.

We zagen de wachttijd voor huurwoningen in Assen toenemen tot vijf jaar als gevolg van grootschalige sloop- en renovatieprojecten. De grens van de beschikbare 20% voor bijzondere doelgroepen, waaronder dus de sloopurgenten, werd daardoor overschreden. 

We blijven het aanbod en daarmee de wachttijd scherp in de gaten houden.

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga naar de inhoud