Uitslag enquête

Een paar maanden geleden hebben we de huurders van Actium gevraagd wat zij vinden van hun woonomgeving. Gelukkig heeft een groot aantal huurders meegedaan. We kunnen nu de resultaten bekend maken. We hebben onze lezers van de (digitale) Nieuwsbrief gevraagd naar hun mening over de woning, de huur, de straat waarin ze wonen, hoe de […]

Praat mee over wonen in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf maakt een nieuwe woonvisie Wonen en zorg In een woonvisie staat hoeveel woningen en welk type en voor wie er gebouwd moet worden. En natuurlijk ook waar deze moeten komen. Zijn er al teveel eengezinswoningen en moeten er meer jongerenwoningen komen? Of denkt u dat er meer behoefte is aan woningen voor […]

Verslag bewonersavonden

 Op 18 en 19 mei heeft MEVM twee digitale bewonersavonden georganiseerd. Leefbaarheid Op 18 mei werd er gesproken over de leefbaarheid in en rond het huis. Op deze avond konden de huurders reageren op de enquête, die MEVM eind 2020 heeft gehouden. Tevens kon men aanbevelingen doen. Thema’s die zijn besproken, waren:– klachten en overlast […]

Op weg naar gasloos wonen

Internationaal is afgesproken dat de wereld er in 2050 een stuk milieuvriendelijker uit moet zien. Dat betekent niet alleen minder CO2-uitstoot, maar ook minder gebruik maken van natuurlijk bronnen, zoals gas. Daar moeten we met elkaar ons steentje aan bijdragen. Gasloos wonen Op zich is het nog niet zo lang geleden dat alle huishoudens zijn […]

Tante Co komt op bezoek

Actium begint met een project bij een paar appartementencomplexen, genaamd Tante Co. Actium wil op een simpele manier graag van de bewoners weten hoe hun leefomgeving beter kan worden. Alle bewoners van de de appartementencomplexen kunnen meedoen. Op deze manier kunnen bewoners aangeven hoe zij denken dat hun complex gezelliger of veiliger kan worden. Binnenkort […]

Woningzoekenden waarderen het gemak van Thuiskompas

Huurdersplatform MEVM is één van de initiatiefnemers en voorstanders van Thuiskompas. Kortgeleden is er een eerste onderzoek geweest naar de bekendheid en gebruiksvriendelijkheid. Hieronder leest u het persbericht namens alle deelnemende corporaties en huurdersorganisaties. (persbericht) Emmen – De 8 Drentse woningcorporaties en hun 12 huurdersorganisaties hebben onderzocht hoe bekend Thuiskompas is, de website voor woningzoekenden. […]

Geen jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar verhoogt Actium op 1 juli de huur. In 2021 zal de huur NIET worden verhoogd van sociale woningen. Ook gelden deze regels voor kamerverhuur en woonwagens. Wat betekent dit voor u? U woont in een woning met een huur van 752 euro of lager kale huur:dan verandert er voor u niets op 1 […]