Sloop in de Lariks

Lariks-West in Assen versneld leeg MEVM heeft met Actium afgesproken dat minimaal één jaar tevoren, maar liever eerder, bewoners in kennis worden gesteld van de geplande sloop van hun woningen. Vanaf dat moment gaat ook het Sociaal Plan in werking, dat de bewoners recht geeft op een vergoeding voor verhuiskosten en voorrang bij de toewijzing […]

Onderzoek naar energie-armoede

Omdat we u, als huurder, vertegenwoordigen willen we ­Actium goed adviseren. Daarvoor hebben we uw stem nodig! Uw antwoorden op onze enquêtes zijn belangrijk in de gesprekken en onderhandelingen met Actium en de gemeente(n). Onderwerpen In deze enquête vragen wij naar hoe u momenteel woont en hoeveel geld u (ongeveer) kwijt bent aan de kosten […]

Energiedisplay helpt met besparen op de energienota

Met een energiedisplay in huis bespaart u op gas en electra. Dat blijkt uit het onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met de Universiteit Tilburg heeft gepubliceerd. Andere hulpmiddelen die gekoppeld zijn aan de slimme meter leveren geen meetbare besparing op. De woonlasten stijgen steeds verder, onder meer door de stijging van […]

Leefbaarheid: belangrijk dat je prettig woont

Hoe ervaar jij je woonomgeving? Goed om daar bij stil te staan. Woon je prettig? Ervaar jij overlast? Heb je goede contacten met de buren? Ik ben Juul Mustamu en woon in Bovensmilde. Een korte impressie hoe mijn leefomgeving is. Veiligheid Als je de buurtbewoners vraagt wat ze belangrijk vinden wordt meestal veiligheid in en […]

In twee maanden naar een nieuwe gasloze woning

Actium investeert in het wonen. De laatste jaren wordt het duidelijk, Actium zorgt ervoor dat haar woningbezit weer vele jaren meekan. We zien het in de renovatieprojecten, maar vooral in de nieuwbouwprojecten. Een huis met een laag energieverbruik is de woning van de toekomst. Dit kan bereikt worden door een bestaande woning goed te isoleren […]

Leefbaarheid in en om het huis

De plek waar je woont moet prettig en veilig zijn. Althans dat willen we allemaal. Met een mooi woord noemen we dat dan leefbaarheid. Daar kun je zelf veel aan doen, maar ook samen kunt u zorgen voor een goede leefbaarheid. In uw woning Om prettig in uw woning te wonen wilt u natuurlijk een […]

Twee bewonersavonden, komt u ook?

Wij hebben uw mening nodig  Huurdersorganisatie MEVM wil graag uw mening weten over twee actuele onderwerpen om beter met Actium te kunnen overleggen. We willen graag van u weten hoe u denkt over:  Leefbaarheid in en om het huis  Welke ervaring heeft u met de nieuwe huurders in uw straat/complex, ervaart u overlast in uw buurt, […]

Woon-kieskompas

Moeten huurprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd, of houden huisbazen vrij spel? Schaffen we de verhuurderheffing af? Bevriezen we de huurprijzen? Wat voor woningen moeten er gebouwd worden, en waar? Wil je weten wat politieke partijen van plan zijn? Check het woonkieskompas.nl. De Woonbond heeft dit kieskompas samen met Aedes en Vereniging […]

Permanente huisvesting voor vogels zorgt voor een leefbare wijk

De komende jaren moeten alle huizen aangepakt worden zodat ze in 2050 energieneutraal zijn. Deze aanpak kan tot gevolg hebben dat sommige diersoorten hun nest- en beschermplek verliezen. Ecologen kijken per project wat de gevolgen zijn  voor de flora en fauna. In woonwijken gaat het dan vaak om beschermde soorten zoals de vleermuis, de huismus […]

Nieuwsbrief Najaar 2020

Huurders en andere stakeholders hebben samen met het magazine van Actium, de laatste editie van de Nieuwsbrief van MEVM op de deurmat gehad. Voor degenen die de papieren versie gemist hebben en voor andere belangstellenden is de nieuwsbrief ook te downloaden via de viewer hieronder: