Hoe ga ik naar de Huurcommissie?

Voor u naar de Huurcommissie stapt heeft u geprobeerd met Actium het probleem op te lossen. Misschien heeft u zelfs MEVM gevraagd om u te helpen. Is het probleem dan nog niet opgelost kunt u naar de Regionale Geschillencommissie. Dit is een commissie opgericht door de diverse corporaties. Bent u het ook daar niet eens […]

Wat zijn prestatieafspraken?

Corporaties doen elk jaar voor 1 juli een bod, via een activiteitenoverzicht, om een bijdrage te kunnen leveren aan de woonvisie van de gemeente. De gemeente en de huurdersorganisatie bespreken samen met de corporatie(s) of dit bod samen met eventuele andere biedingen van betrokken corporaties voldoende zijn of aangevuld moeten worden. In december wordt dit […]

Wat is de Huurcommissie?

Stel u heeft een probleem met uw verhuurder (Actium) en u komt er onderling niet uit. Dan kunt u naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet. De Huurcommissie is er voor: Huurders en verhuurders van sociale huurwoningen: zelfstandige […]

Wat is een woningmarktonderzoek?

De naam zegt het al. Het is een onderzoek om te kijken hoe de woningmarkt in elkaar zit. Meestal is het een gemeente of provincie die wil weten of het aantal woningen nog wel klopt bij wat de inwoners willen. De belangrijkste vragen zijn: Zijn er genoeg koop- en huurwoningen? Passen de prijzen nog bij […]

Wat is een streefhuur?

Elke woning heeft een aantal punten. Deze puntentelling heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Het aantal punten bepaalt de huur die maximaal voor een woning mag worden gevraagd. Een corporatie kan besluiten dat ze dit teveel huur vindt voor die woning, omdat zo een hoge de huur niet past bij de doelstellingen van de corporatie. Bijvoorbeeld […]

Wat is een wisselwoning?

Soms moet er aan uw woning heel veel worden gerenoveerd. Of wellicht wordt uw woning gesloopt en komt er nieuwbouw. In beide gevallen gaat u weer in uw oude woning wonen of in een nieuwe woning op uw oude plek. In dat geval moet u uiteraard uw woning verlaten. Dan kan het zijn dat de […]

Wat is huurgewenning?

We spreken van huurgewenning als u uit uw woning moet vanwege sloop en uw nieuwe/andere woning een hogere huurprijs heeft.  In dat geval kan Actium met u afspraken maken over een huurgewenning. Dat wil zeggen dat u voor enige tijd een korting krijgt op de huurprijs van de nieuwe woning om zo aan de nieuwe […]

Hoe wordt de maximale huurprijs bepaald?

Voor elke woning wordt een aparte huurprijs bepaald als die weer opnieuw wordt verhuurd. Ook wel aanvangshuur genoemd. Hier proberen we uit te leggen hoe die huur tot stand komt. Het is geen gemakkelijk verhaal. Mocht u ondanks deze  uitleg toch nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. De huurprijs […]

Inkomenstoets bij passend toewijzen

Vanaf 2016 gelden nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een netto huurprijs tot en met € 752,33 per maand (prijspeil 2021). De corporatie moet ervoor zorgen dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw inkomen, uw leeftijd en uw gezinsgrootte. Dit noemen we […]

Wat is passend toewijzen?

Bij de toewijzing van een sociale woning houdt Actium rekening met uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dit heet passend toewijzen. Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Daarmee kunt u betaalbaar wonen en dat vinden ook wij belangrijk. Een huur die aansluit bij uw inkomen […]