Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Actium neemt het advies huurbeleid 2013 niet over

In haar reactie op het advies van het Huurdersplatform geeft Actium o.a. de volgende argumenten: Actium wil voldoende sociale huurwoningen beschikbaar houden voor haar huidige én toekomstige huurders. Een goede balans tussen het betaalbaar houden van onze woningen en het genereren van inkomsten is hiervoor essentieel. Enerzijds zien we ons daarom genoodzaakt de ruimte voor de jaarlijkse huurverhoging maximaal te benutten (en dus niet te differentiëren). De extra huurinkomsten en lastenverlaging komen, naast dekking van de heffingen, ten goede aan onze investeringsruimte. Deze is nodig voor de toekomstige opgave in onze bestaande woningvoorraad. Een groot deel van ons bezit (50%) is 40 jaar en ouder en is op termijn toe aan vernieuwing. Wanneer we meer inkomsten genereren dan begroot, zal deze financiële ruimte daarvoor worden aangewend Wij zijn van mening dat huurders nooit alleen door de huurverhoging in een onhoudbare situatie terecht zullen komen. Het gaat hier vaak om een opeenstapeling van problemen. Als corporatie nemen we hierin onze verantwoordelijkheid en leggen waar nodig de signalen neer bij hulpverlenende instanties. Voor de volledige reactie raadpleeg ons archief
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Knarrenhof

Heeft u altijd al een keer op een andere manier willen wonen? Dan is een Knarrenhof wellicht iets voor u. Het woord doet vermoeden dat

Lees verder »

Activiteiten 2022

De Woningwet van 2015 bepaalt dat huurdersorganisaties samen met corporaties en gemeenten afspraken kunnen maken over zaken die te maken hebben met de woningmarkt. Ieder

Lees verder »